Gumb »Knjiži «

Funkcija je namenjena knjiženju prejemnice. Podatki o prejetih količinah se povežejo z vrsticami izdaj na katere se nanaša prejemnica. Po knjiženju se prejemnica samodejno zaključi in njeno naknadno spreminjanje ni več mogoče.

Funkcijo se lahko aktivira na preglednici prejmov. Z varnostnim sistemom se lahko operaterju (skupini operaterjev) funkcijo tudi onemogoči.

Natisni