Artikli - stranke

Po izbiri Artikli - stranke se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za izpis podatkov o artiklih za posamezno stranko.

Artikel - vpišemo šifre artiklov, ki jih želimo natisniti.

Stranka - vpišemo šifre strank, ki jih želimo natisniti.

Prikaži po - določimo po čem združeni natisnjeni podatki (po strankah ali po artiklih).

Prikaži po - določimo po čem združeni natisnjeni podatki (po strankah ali po artiklih).

Naziv liste - vpišemo tekst, ki se tiska v glavi liste.

Izpis nastavitev - določimo ali naj se na listi nastinejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.

Natisni