verzija 2017.12.000 z dne 29.09.2017

Nastavitve programa

 • zavihek Opominjanje:
  • urejen prikaz naziva dogodka glede na uporabnika šifranta stranke v poljih Šifra dogodka na zgornji del okna in zavihku 1.opomin, 2.opomin, 3.opomin.
  • na zavihku 1.opomin, 2.opomin, 3.opomin preimenova gumb Izpisi v Obrazci. 
 • zavihek Izvršba: urejen prikaz naziva dogodka glede na uporabnika šifranta stranke v polju Šifra dogodka

Dnevne obdelave - Izterjava

 • Opominjanje
  • ​gumb Izstavitev: okno za pripravo dokumentov opomin je sprememnjeno
   • 1. opomin, 2. opomin, 3. opomin: predlaga se izstravitev tistih opominov, ki še niso bili izstavljeni v kombinaciji s trenutnimi nastavitvami programa
   • dodana je možnost predogleda in oblikovanja vzorcev preko gumov Predogled in Obrazec.
   • SAOP vzorec DK_Opomin_Enostavni in DK_Opomin_Postavke je spremenjen
    • v naslovu iz "za neplačane fakture" v "za neplačane račune"
    • v delih vezanih na besedilo nad in pod pregledom odprtih postavk (pod pregledom je dodan tekst, kjer je naveden bančni račun stranke uporabnika in sklic, na katerega naj se izvrši plačilo)
  • preglednica: dodana je nova kolona Sklic
 • Izvršbe: 
  • ​gumb Priprava:
   • v primeru, da pripravljamo podatke iz prometa in imamo urejeno povezavo za prenos prometov tako iz Dvostavnega knjigovodstva kot iz Spremljanje plačil računov, se odpre spustni seznam za izbor.
   • med pripravo se v spodnjem delu okna kaže napredovanje obdelave in števec, ki daje informacijo o številu pripravljenih izvršb
   • po uporabi obdelave, ko se vrnemo v preglednico, so izvršbe razvrščene po številki in vedno so zadnje dodane izvršbe na vrhu preglednice
  • gumb Izstavitev: po končani obdelavi se zapisi v preglednici takoj obarvajo rdeče in podatek v koloni Priponka je izpolnjen
  • gumb Odklepanje:
   • gumb je aktiven samo, če imamo podatke o izvršbah v preglednici
   • po uporabi obdelave, ko se vrnemo v preglednico, so izvršbe razvrščene po koloni, po kateri so bili podatki razvrščeni pred uporabo obdelave 

 

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje/Plačevanje/Pripomočki - Zapiranje

 • Dodana kontrola na zapise knjižb tečajnih razlik v primeru zapiranja deviznih kontov.(Kontrola obstoja analitik, ustreznost datuma in obdobja...)

 

Pripomočki - zapiranje

 • Urejeno je filtriranje na zapiranju postavk tako, da se prikažejo vse odprte postavke, tudi, če imajo različna stroškovna mesta.

 

 

Natisni