Pregled kontov po analitikah

Izpis nam omogoča pregled kontov v okviru posameznega stroškovnega mesta. Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Promet / Pregled kontov po analitikah. Ob aktiviranju tega programa se nam odpre spodnje okno, kjer določimo kriterije, na podlagi katerih se nam bo oblikoval želeni izpis.

Kriteriji so sledeči:

·      Letnica obr. leta - predlaga se nam leto iz nastavitev.

·      Obdobje od ..do - določimo spodnjo in zgornjo mejo obdobja za katerega bi radi pregledovali konte po SM.

·      SM od .. do - določimo stroškovna mesta za katere želimo oblikovati izpis.

·      SN od..do – določimo stroškovne nosilce za katere želimo oblikovati izpis.

·      Šifra referenta od..do - določimo referente za katere želimo oblikovati izpis.

·      Nalog od..do - določimo naloge za katere želimo oblikovati izpis.

·      Vrsta pregleda – z vrsto pregleda določimo po katerem tipu analitik bomo pregledovali podatke. Izbiramo lahko med pregledi po SM, SN, Referentih in Nalogih.

·      Konti od .. do - določimo konte za katere želimo pregled SM. V primeru, da želimo pregled SM za en konto vpišemo v obe polji isti konto.

·      Tip konta: izbiramo med Redni konti, Evidenčni konti ali Vsi konti.

·      Izven bilančni: izbiramo med Redni konti, Izven bilančni ali Vsi konti.

·      Seštevek višjih – analitiki SM in SN imata možnost vnosa višjega stroškovnega mesta ali nosilca na podlagi katerih lahko program pripravi seštevek.

·      Šifra višjega –  izberemo višji SM ali SN za katerega želimo zbirni izpis po podrejenih analitikah.

·      Dodatna delitev analitike – v polje damo kljukico če se želimo podrobno omejiti znotraj same analitike (SM, SN,…)  Več – Glej razlago v  Pregledu analitik po kontih.

 

Izbrane kriterije potrdimo in pridemo v preglednico, kjer so prikazani vsi podatki, ki izpolnjujejo določene kriterije. Vrstice v preglednici lahko tudi podrobneje analiziramo z dvoklikom na vrstico ali gumbom Izberi v spodnjem delu okenca. Podatke iz preglednice je možno tudi natisniti. Tiskamo lahko vsako analitiko na svojo stran ali pa vse analitike na isto stran, ob tem lahko uredimo tudi Nastavitev seštevanja kontov po Razredih, Dvomestnih, Trimestnih ali Štirimestnih skupinah.

 

Natisni