Dobropis FAK

S to obdelavo imamo možnost tvorjenja dobropisa v Fakturiranju na podlagi bonitet, katere so si stranke ustvarile pri nakupih s kartico zaupanja. Gumb je aktiven če imamo povezavo na aplikacijo FAK. Prenašajo pa se samo podatki strank, katere imajo poslovno kartico, t.j. stranke katere imajo v polju »Ime za iskanje« vpisan tekst »KZ_P« kar pomeni imetnik poslovne kartice zaupanja.

Odpre se okno z nastavitvami za prenos.

Nastavitve za izdelavo dobropisa se določi na podoben način kot pri prenosu negotovinske prodaje v Fakturiranje. Poleg nastavitvenih podatkov tipa od-do vpišemo oz. izberemo artikel, ki pomeni postavko dobropisa. Vrednost tega dobropisa pa je vrednost bona, ki se je izračunal ob obdelavi »Obračun bonitet«.

Natisni