Nastavitve programa

 Do nastavitev programa pridemo z gumbom Nastavitve programa na glavnem meniju.

 

Številka šifranta stranke: Določimo kateri šifrant strank se uporablja v modulu. Priporoča se uporabo enake številke šifrant ko t je številka uporabnika.

Številka šifranta kontov: Določimo  šifrant kontov in analitik . Priporoča se uporabo enake številke šifrant ko t je številka uporabnika.

 

Stranka uporabnik:

Šifra stranke uporabnika – določi se šifro stranke , za katero bomo vodili davčne knjige. Na vseh dokumentih se nam potem prikazujejo podatki o izbrani stranki.

Vrsta davčnega zavezanca: nastavitev se upošteva pri obračunih DDV. Predlaga se iz nastavitev stranke uporabnika, vendar če gre za samostojnega podjetnika moramo to izbrati ročno.

Davčni zastopnik: Šifra stranke, ki predstavlja davčnega zastopnika.  Če obračune DDV namesto podjetja predlaga npr. računovodski servis. Nastavitev se upošteva pri pošiljanju obračunov DDV.

Natisni