Kartica kooperacije

Kartica za izbrano operacijo poda informacije o kooperantu, delovnemu nalogu na katerem se nahaja, izdelku, ki se je izdeloval po tem delovnem nalogu, ceni operacije a delovnem nalogu ter količini operacije za eno enoto izdelka. Sledi preglednica, ki za to operacijo kronološko prikazuje izdaje v kooperacijo ter prejeme iz kooperacije. Na koncu izpisa je prikazana skupna izdana in prejeta količina ter količinsko stanje ter vrednostno stanje te operacije pri kooperantu (v kolikor ta, še ni izvedel vseh izdanih-naročenih operacij).

 

 

Z gumbom Preglednica prikažemo dvostopenjsko preglednico kartice. Na prvi stopnji preglednica prikazuje »zbirne« podatke o operaciji (med njimi tudi skupaj izdano, skupaj prejeto količino ter količinsko in vrednostno stanje pri kooperantu).

 

 

Na drugi stopnji (gub »Naprej« na izbrani operaciji) so kronološko prikazani podatki o izdajah in prejemih kooperacije ter tudi zbirni podatki o operaciji (med njimi tudi še neizdana količina operacije po delovnem nalogu ter količinsko stanje operacije pri kooperantu) v merski enoti operacije in izdelka.

Natisni