Gumbi, ki jih lahko uporabljamo med knjiženjem

·      Gumb  Prekliči (F12)vsa polja dobijo vrednosti, ki so bile na zaslonu ob vstopu v zapis. V kolikor aktiviramo gumb s klikom z miško ali ALT+P dobimo dodatno opozorilo:

Pri uporabi tipke F12 se opozorilo ne pojavi.

·      Gumb Veza  (F11)gumb postane aktiven, ko izberemo obdobje, temeljnico, dogodek in konto. Uporabljamo ga pri knjiženju plačil. S klikom na gumb ali pa na funkcijsko tipko F11 se nam kurzor postavi na polje Veza, v katerega vpišemo dokument računa, ki ga želimo zapirati.

·      Gumb Saldo (F7)pri knjiženju, ko se nahajamo v polju znesek breme ali dobro in želimo vpisati saldo temeljnice kliknemo na gumb Saldo ali pa na funkcijsko tipko F7.

·      Gumb Znesek (F8)pri knjiženju, ko se nahajamo v polju znesek breme ali dobro in želimo vpisati znesek, ki smo ga knjižili v predhodnem zapisu na nasprotni strani kliknemo na gumb Znesek ali pa uporabimo funkcijsko tipko F8.

·      Gumb Pl.nalko račun poknjižimo lahko s klikom na gumb pripravimo plačilni nalog.

·      Gumb OSgumb postane aktiven ob knjiženju računa, če imamo na izbranem dogodku obkljukano možnost Knjiženje v OSD.  Ob kliku na gumb se nam odpre vnosno okno za vpis osnovnega sredstva.

Natisni