Predprejemi

Na zavihku Predprejemi (Alt R) izpolnimo podatke le v primeru, ko  želimo uporabljati predprejeme.

Predprejemi - podatek  pove ali bomo uporabljali predprejem ali ga ne bomo  prazno. V primeru, da se odločimo za uporabo predprejema, moramo izpolniti še ostale podatke. Ta nastavitev omogoča aktiviranje gumba Ceniki.

DENARNE ENOTE

Šifra tečajne liste - vpišemo šifro tečajne liste, oziroma jo poiščemo v šifrantu Tečaji – nazivi. Na tem mestu lahko tečaje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Tečaj - vpišemo tip tečaja (N=nakupni, S=srednji, P=prodajni) oziroma ga lahko s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Program ponudi S.

ZAOKROŽEVANJE

Prodajna cena - vpišemo način zaokroževanja prodajne cene oziroma ga s klikom na gumb  izberemo. Pri natančnosti zaokroževanja cene lahko izberemo med 0,00 , 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500. Predlaga se 0,01 (ni zaokroževanja). Če izberemo 0,00 to pomeni, da se bodo cene zaokroževale na 5 decimalnih mest.

Maloprodajna cena - vpišemo način zaokroževanja maloprodajne cene oziroma ga s klikom na gumb  izberemo. Pri natančnosti zaokroževanja cene lahko izberemo med 0,00 , 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500. Predlaga se 0,01 (ni zaokroževanja). Če izberemo 0,00 to pomeni, da se bodo cene zaokroževale na 5 decimalnih mest.

Kalkulacija iz zadnjega knjiženega predprejema – pri pristisku na F5 pri kalkulacijah na predprejemih, se v primeru, da je tu kljukica, prenesejo cene iz zadnjega knjiženega predprejema. Če kljukice ni, vzame te podatke iz zadnjega obstoječega predprejema, tudi če ni bil knjižen.

Pavšalni DDV - v polje vpišemo odstotek pavšalnega DDV, ki ga obračunavamo pri odkupu kmetijskih pridelkov od kmetov.

Izračun kalkulacije predprejemov – izberemo način, po katerem se na predprejemih predlagajo prodajne cene. Privzeti in osnovni način je »maržni«. To pomeni, da se prodajne cene izračunavajo iz nabavne cene na podlagi odstotkov, vpisanih v šifrantu artiklov. »Iz zadnje kalkulacije« - cene se predlagajo iz zadnjega predprejema. »Iz cenikov artiklov« - cene se predlagajo iz šifranta vrst prometov iz ustreznih cenikov vpisanih v vnosnih poljih tranzita in predprejema: Nabavne cene iz »Fakturni cenik«; prodajne cene iz »Cenik« v oknu »Tranzit« in maloprodajne cene iz »Maloprodajni cenik«.

 

Razstavnice - vklop te opcije bo na predprejemih omogočil pripomoček za pripravo predprejema na podlagi razstavnic.

Natisni