Seznam šifrantov vezanih na šifrant strank

Šifrant Strank je povezan tudi z drugimi šifranti: država, pošta, prva in druga gruča, gruča neto dnevi, gruča superrabati, gruča popusti, gruča provizije, jezikovno področje, denarne enote, referent nabave in prodaje ter šifra DURS.

Natisni