Verzija 2020.04.001 z dne 20.3.2020

Dnevne obdelave – Posredno/Neposredno knjiženje
Ob knjiženju deviznih zapisov dodana nastavitev, ki v primeru, da je vklopljena računa zneske glede na vpisan tečaj. Če pa kljukica ni izbrana pa se tečaj preračunava glede na vpisane zneske.

Dnevne obdelave – Avansi – Izstavitev računov na podlagi predplačil
Dopolnjeno, da se pri zapisovanju računov v modul fakturiranje iz dvostavnega knjigovodstva v primeru deviznih predplačil preko te obdelave prenese tečaj iz dvostavnega knjigovodstva.

Natisni