verzija 2017.05.000 z dne 21.4.2017

Izpisi in pregledi - Odprte postavke

  • ​​SID poročanje - poročilo za Prijavo izvoza je dopolnjeno tako, da so v poročilo zajeti avansi. V poročilu za Prijavo zamud se v excel datoteko zapisuje odprti znesek brez ddv.
  •  

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje

  • V primeru knjiženj npr. deviznih kompenzacij, dodelana kontrola(manjka SM, SN...) podatkov tudi na kontih tečajnih razlik. Če obstaja se napaka se zapiše v polje Napake uvoza. 
  • Ob knjiženju iz posrednega v neposredno knjiženje dodana kontrola, ki prepreči knjiženje v primeru, da je določen zapis zaprt za več kot je knjižen.
  • Urejeno delovanje kurzorja

Dnevne obdelave - Plačevanje - Pregled izpiska - Knjiži

  • Urejeno, da tudi v primeru knjiženja brez vpisanega konta za TRR se status izpiska označi kot knjižen.

 

Dnevne obdelave - Plačevanje

  • Urejen je izračun tečajnih razlik v primeru deviznega plačevanja.

 

 

 

 

 

 

Natisni