Urejanje podatkov o materialu

Izbere se gumb  - Popravi zapis (Enter) in odpre se okno Zamenjava cene materiala:

 

Na tem oknu so naslednji podatki:

  • Šifra nad artikla – vidi se šifra izdelka delovnega naloga.
  • Vrstica sestave – vidna je vrstica sestavnice za nadrejeni artikel.
  • Šifra materiala - material za katerega urejujemo podatke.
  • Količina materiala v sestavu – prikaz količine materiala v eni enoti izdelka.
  • Količina materiala –potrebna količina materiala za izdelavo razpisane količine izdelka delovnega naloga.
  • Cena -  podatek se predlaga glede na zadnjo izdelano kalkulacijo, lahko ga spremenimo. Za delovne naloge z letnico 2006 ali starejše je z modro barvo prikazan tudi cena preračunana v EUR.

Natisni