Verzija 2017.08.000 z dne 16.6.2017

 • Zaposleni
  • Omogočeno tiskanje življenjepisov
  • Omogočen vnos odstotke delne upokojitve
  • Omogočena izbira materinščine
  • Omogočen vnos datuma začetka in prekinitve sekundarne izobrazbe
  • Omogočeno vodenje evidence o drugih izplačilih (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) in prenos v posredni obračun plače.
 • Nastavitve programa
  • Omogočena izbira vrste dokumenta eRegistratorja za shranjevanje življenjepisov.
 • Delovna mesta
  • Povezava na referenčno delovno mesto za delovno mesto tujina
 • Družinski člani
  • Davčna številka družinskega člana je obvezna samo, če se uveljavlja olajšava DOH

Natisni