Nazivi bonitet

V šifrant bonitet vnašamo šifro in naziv bonitet.

Šifra – vpišemo šifro bonitete.

Naziv bonitete – vnesemo naziv bonitete.

Šifra vrste izplačila v javnem sektorju – štirimestna šifra vrste izplačila, ki jo iz šifranta vrst izplačil v javnem sektorju izberejo ali ročno vpišejo uporabniki proračuna, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

 

Natisni