Razdelilnik stroškov

Obdelava je namenjena razdelitvi stroškov vezanih na kooperacijo, ki jih kooperant zaračuna za več delovnih nalogov skupaj. Npr. ob prenosu materialov h kooperantu lahko nastopijo stroški prevoza. Ta prevoz se lahko vrši za material vezan na več delovnih nalogov. Prevoznik navadno izda skupni račun katerega je potrebno po določenem ključu razdeliti na operacije prevoza izbranih delovnih nalogov.

Stroški so v preglednici barvno prikazani:

-   črni stroški še niso Knjiženi – preneseni v delovne naloge  (odprti),

-   rdeči stroški so knjiženi v delovne naloge (knjiženi).

 

Pod preglednico se nahajata dva gumba (dve funkciji):

-   Tiskanje (tiskanje označenega stroška)

-   Knjiži (knjiženje stroška na delovne naloge)

Natisni