Gospodarstvo - Nadomestilo zaradi višje sile - NOVO NAVODILO 8.4.2020

Nov Interventni zakon (ZIUZEOP) nadomestilo za odsotnost zaradi višje sile izenačuje z nadomestilom za čakanje na delo.

GS_višja sila_08042020

Natisni