Reverz

Na zaslonu za vnos podatkov osnovnega sredstva ali drobnega inventarja, je v  spodnjem levem kotu okna Osnovna sredstva gumb za reverz - .

Po kliku na gumb se nam odpre okno za vnos reverzov ali pregled reverzov ter možnost tiskanja reverzov izbranega osnovnega sredstva.

Natisni