Tečajne liste

Šifrant Tečajne liste je preglednica, ki prikazuje tečajne liste oziroma denarne tečaje, ki jih uporabljamo pri vnosu obračunskih zneskov v tujih valutah. Vanj vnašamo tečajnice Banke Slovenije ali posamezne banke. Najprej v preglednico z Vnesi zapis (Insert) vnesemo tečajne liste, ki jih bomo uporabljali.

 

Nato v preglednici Tečajne liste označimo izbrano tečajno listo in s pomočjo gumba Tečaji , ki se nahaja na dnu okna, vnesemo datumske spremembe tečajev. Tečaje lahko vnašamo ročno ali z uvozom preko interneta. Natančnejša navodila o vnosu tečajev so zapisana v opisih SAOP šifrantov.

Natisni