Verzija 2020.08.001 z dne 12.6.2020

  • Omogočeno brisanje potnega naloga, ki je ustvarjen iz dogodka kadrovske evidence.
  • Omogočen varnostni sistem za vnos podatkov Obračuna, Pregledal in odobril na zavihku Obračun.

Natisni