Gumb Zamenjaj sestavino

Ukaz je namenjen izvedbi zamenjave sestavin. Ob aktiviranju gumba Zamenjaj sestavino (Alt + A), se odpre okno Zamenjaj sestavino.

V tem oknu se lahko vnese naslednje podatke:

  • Stara sestavina - vpišemo šifro artikla, oziroma ga poiščemo v šifrantu Artikli, ki predstavlja sestavino, ki jo želimo nadomestiti z novo.
  • Nova sestavina - vpišemo šifro artikla, oziroma ga poiščemo v šifrantu Artikli, ki predstavlja sestavino, ki bo nadomestila staro sestavino.
  • Faktor količine – vnos faktorja količine po katerem se preračuna količina stare sestavine v količino nove sestavine.
  • Datum veljavnosti novega – vnos datuma veljavnosti nove sestavine. Do tega datuma bo veljala stara sestavina po tem datumu začne veljati nova sestavina. V kolikor datum vnesemo, stara sestavina ostane v sestavnici in se ji priredi izbrani datum – 1 dan kot datum konca veljavnosti, v sestavnico pa se doda tudi nova sestavina, ki ima datum začetka veljavnosti enak vnesenemu datumu. V kolikor datuma ne vpišemo se stara sestavina iz sestavnice izbriše in se nadomesti z novo brez vpisanih datumov začetka ali konca veljavnosti.

 

V spodnjem delu okna imamo še možnost izbora sestavnic (sestavov) za katere naj se izvede zamenjava. Če tu ne vnesemo nič, se bo zamenjala sestavina pri vseh sestavnicah, ki jo vsebujejo. Lahko pa določimo tudi omejitve.

Podatki pri izboru sestavov so:

  • Sestav od do – vnesemo od do šifre artikla ali jo izberemo iz šifranta artiklov.
  • Skupna od do – vnesemo od do skupine artikla ali jo izberemo iz šifranta skupin artiklov.
  • Klasifikacija od do - vnesemo od do klasifikacije ali jo izberemo iz šifranta klasifikacij.
  • Oddelek od do – vnesemo od do šifre oddelka artikla ali jo izberemo iz šifranta skupin artiklov.
  • Povezana šifra od do – vpišemo (izberemo) lahko povezano šifro artikla za katero velja sprememba sestavine.

 

Ob zamenjavi se izvede kontrola, da ni artikel sam sebi sestavni del in program nas na to opozori:

Take zamenjave program ne dopusti.

Natisni