Obračunski list

Ta tip izpisa uporabljamo lahko za kontrolo: ali smo za določenega otroka predvideli vse storitve, ki jih je le-ta koristil. Če izberemo izpis Predvidene storitve za skupino se odpre okno Predvidene storitve, kjer omejimo izpis:

·      Enota – v spustnem seznamu lahko izberemo med Vse enote in Za enoto.

·      Šifra enote – v primeru, da smo v polju Enota izbrali možnost Za enoto, je polje Šifra enote aktivno in lahko v šifrantu izberemo enoto, za katero bomo pripravili izpis. V spodnjem delu okna se tudi aktivira gumb , ki omogoča, da določimo tudi katere skupine izbrane enote se bodo izpisovale (potrdimo vse oziroma samo posamezne).

·      Razvrstitev – izberemo, ali bomo otroke razvrščali Po šifri ali Po nazivu.

·      Mesec – izberemo mesec, za katerega bomo pripravili obračunski list.

·      Tekst - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo poleg meseca in leta, za katerega pripravljamo obračunski list.

·      Tiskalnik – izberemo tip tiskalnika Laserski ali Matrični.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

 

Seznam si najprej ogledamo na ekranu in po potrebi tudi natisnemo. Če si medtem premislimo in seznama ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O ali Esc) in zapremo okno.

Natisni