Pripravi obračun

Za izbrano sejo za vse člane v sestavi delovnega telesa pripravi obračun sejnine, prevoznih in drugih stroškov. Osnova za pripravo obračuna so obračunski podatki članov delovnih teles.

Po končani pripravi odpre preglednico obračunov za vse člane :

 

 

Z izbiro iz preglednice se odpre okno obračunskih podatkov :

 

 

Podatkov o organu, letu, številki seje in prejemniku ni mogoče spreminjati, vse ostale podatke je mogoče spremeniti.

Številka pogodbe – program predlaga številko pogodbe na osnovi šifre organa/telesa, številke seje in datuma seje.

 

Razdelek Obračun:

Sejnina – predlagan znesek sejnine glede na model izračuna pri prejemniku

Prevoz – znesek za prevoz

Drugi stroški – znesek drugih stroškov

 

Razdelek Analitike:

Šifra SM – predlaga se iz osnovnih podatkov delovnega telesa ,enako velja za SN, DN in referenta.

Opombe – dodatni opisni podatki za obračun prejemnika

 

Pri ponavljanju priprave program opozori, da bodo podatki obračuna prekriti z novimi.

Natisni