Plani

Pred preglednico sta podatka Leto in Številka plana.  Če je polje Leto prazno, pomeni, da se bodo prikazovali podatki vseh let, ki so v bazi podatkov. Če je polje številka plana prazno in je Leto izpolnjeno,  pomeni, da se bodo prikazovali vsi plani v okviru Leta.

V spodnjem delu preglednice je gumb Potrditev plana. Plan potrjujemo za vpisano leto in številko plana.

S potrditvijo plana, se postavke le tega prepišejo v evidenco proračunskih postavk. V tabeli je taka postavka označena s črko S, kar pomeni  Sprejeto proračunsko postavko.

Plan potrjujemo na tri načine:

·      Prekrijemo vse postavke z izbranim letom in številko plana,

·      Dodajamo nove postavke in

·      Dodajamo nove postavke in popravljamo že obstoječe postavke.

·      Plan lahko prepišemo tudi v novo številko plana. To storimo tako, da izpolnimo polje V številko plana EPP.

Natisni