Izvoz podatkov v finančno knjigovodstvo DK

Program izvaža podatke gotovinske prodaje v aplikacijo DK. Prenašajo se podatki lahko za vsak dan posebej ali za izbrano obdobje. Vnos datuma je obvezen.

 

Izbiramo lahko od do številke računa ali pa vnesemo samo želene datume in se prenese ves promet gotovinske prodaje za izbrano obdobje. Izberemo ali vpišemo področje, kamor odložimo podatke za DK.

Če imamo v nastavitvah programa definiranega uporabnika za DK in DDV, se podatki direktno poknjižijo v DK v posredno knjiženje, če te povezave nimamo, se seveda datoteka odloži na vpisano področje, od koder potem lahko uvažamo podatke v DK. Nastavitve, kako naj se knjiži v finančno knjigovodstvo, pa imamo na glavnem meniju v Nastavitvah s programom Nastavitve knjiženja.

Enako velja v primeru, če podatke knjižimo v dvostavno knjigovodstvo miniMAX. Če so ustrezne povezave vpisane in imamo veljaven certifikat, se podatki prenesejo direktno, če ne, pa lahko podatke za mM pripravimo v xml datoteki, katero potem uvozimo v mM.

Natisni