Pregled Osnovnega Sredstva po izbiri

Pripomoček nam omogoča pregled izbranih postavk po želji uporabnika. Ko odpremo obdelavo se nam odpre okno z nastavitvenimi podatki.

·      Na dan: vnos dneva,meseca,leta. Program predlaga zadnji datum v obračunskem letu.

·      Osnovno sredstvo .. do: izberemo lahko od katerega do katerega osnovnega sredstva želimo pregled osnovnih sredstev po izbiri.

·      Konto od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega konta želimo pregled osnovnih sredstev po izbiri.

·      Nahajališče od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega nahajališča želimo pregled osnovnih sredstev po izbiri.

·      Stroškovno mesto od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega stroškovnega mesta želimo pregled osnovnih sredstev po izbiri.

·      Stroškovni nosilec od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega stroškovnega nosilca želimo pregled osnovnih sredstev po izbiri.

·      Delovni nalog: vpišemo od katerega do katerega delovnega naloga naj se program omeji pri pregledu osnovnih sredstev po izbiri.

·      Referent od ..do: izberemo lahko od katerega do katerega referenta želimo pregled osnovnih sredstev po izbiri.

·      Datum nabave: omejimo se od katerega do katerega datuma nabave naj nam program upošteva pri pregledu osnovnih sredstev po izbiri.

·      Datum izločitve: omejimo se od katerega do katerega datuma izločitve naj nam program upošteva pri pregledu osnovnih sredstev po izbiri.

·      Amortizacijska skupina .. do: izberemo lahko od katere do katere amortizacijske skupine želimo pregled osnovnih sredstev po izbiri.

·      Z izločitvami: program ponudi brez izločitev. Izberemo ali želimo pregled osnovnih sredstev z izločitvami ali brez.

·      Zač. amort. do meseca: vpišemo mesec do katerega želimo prikaz začasne amortizacije v pregledu osnovnih sredstev.

·      Naziv liste: poljubni tekst, ki se izpiše kot naslov izpisu.

 

Ko vpišemo nastavitve kliknemo na gumb Potrdi in odpre se nam spodnja – OLAP - preglednica s podatki.

 

 

OLAP preglednica  nam omogoča pregled izbranih postavk po želji uporabnika. Zgoraj nad razpredelnico so podatki katere imamo na voljo, ter jih lahko poljubno urejamo, zbiramo…Ko si uredimo želeno postavitev podatkov lahko tako razpredelnico natisnemo , shranimo , izvozimo v Excel , ali pa odpremo že shranjeno postavitev podatkov.

S klikom na gumb , lahko želeni razpored podatkov (vknjižb) še grafično prikažemo (slika spodaj).

Natisni