Verzija 2019.04.001 z dne 8.3.2019

Obveščanje o aktivnostih

- mail o prejeti aktivnosti, se pošlje tudi za aktivnosti prejete v čakalno vrsto iz modula potni nalogi.

OLAP

- urejeno je sortiranje podatkov po Številki

Nadomšečanje

- urejeno je delovanje gumba Zaključi nadomeščanje

Potrditev aktivnosti

- urejeno je masovno potrjevanje dokumentov za poverjenika

Natisni