Zavihek Odločitveni parametri in izbira

·      Razvrstitev ponudbe – v primeru, da izvajate javno naročilo male vrednosti ali velike vrednosti, potem morate ponudbo najprej razvrstiti. Samo za prvouvrščene ponudbe bomo preverili, ali so ponudbe primerne, pravilne, formalno popolne.

 

Ponudba je:

·      Primerna – če je pravočasna in je ugotovljeno, da ustreza v celoti tehničnim specifikacijam. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji.

·      Pravilna – če je pravočasna in je ugotovljeno, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisane dokumentacije. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena zakona ZJN-2.

·      Sprejemljiva – če je pravočasna in je ugotovljeno, da ustreza v celoti merilom, pogojem in morebitnim kvalifikacijskim zahtevkom. Nesprejemljiva ponudba je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.

·      Formalno popolna – formalno nepopolna je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

·      Obrazložitev – obrazložitev je obvezen podatek.

 

Ponudba je:

·      Izbrana – če je ta ponudba izbrana, potem polje potrdimo (obkljukamo).

·      Obrazložitev izbire – vsako izbiro je potrebno obrazložiti.

·      Datum izbire – vpišemo datum izbire.

 

Status javnega naročila se spremeni v Izbrano. S tem se onemogoči tudi naknaden vnos prejetih ponudb oziroma popravljanje že vnesenih.

V kolikor želite, da vam program sam ponudi najugodnejšo ponudbo, potem v zavihku »Izbor« kliknite na gumb »Izbira najugodnejšega ponudnika«.

Natisni