Kako uvažamo izpisek?

Izpiske uvozimo preko programa Plačilni promet. V glavnem meniju izberemo Plačilni nalogi / Plačila nalogov in s pomočjo gumba za uvoz podatkov uvozimo bančne izpiske. Uvoženi bančni izpiski so vidni hkrati tudi v DK-ju. Knjiženi izpiski se obarvajo zeleno.
Kako uvažamo izpisek?

Natisni