Verzija 2018.01.000 z dne 12.1.2018

Obračuni

  • Tisk/osnutki - priprava vezana na račune v obliki e-računov:
    • ustvarjen dogodek ima pripeto priponko, ki je formata pdf (prej xml)
    • ustvarjen xml ima zapisano vrsto računa, ki je izbrana v oknu Tisk/osnutki
    • ustvarjen e-račun ima zapisano v davčni številki zapisano državo plačnika, ne otroka

 

Evidentiranje obrokov

  • urejen izračun Datum kuhinja, če se mesec konča na nedelovni dan

 

Natisni