JAVNI SEKTOR – obračun nadomestila zaradi višje sile (varstvo otrok, javni prevoz, zaprtje meje) zadnje veljavno navodilo (2021)

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (138. člen ZDR-1). Skladno s tem ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 7. odst. 137. člena ZDR-1 (enaka osnova kot za npr. za letni dopust ipd.).

JS – obračun nadomestila zaradi višje sile (varstvo otrok, javni prevoz, zaprtje meje)  zadnje veljavno navodilo (2021)

 

 

Natisni