Izstavitev računa – vse na tisk v OST

Od verzije 2019.02 naprej smo v OST pri izstavitvi računov dodali novo funkcijo, da se lahko vsi računi, ne glede na nastavljen način izstavitve na otroku izstavijo na tisk.

Iztavitev vseh računov na tisk

Natisni