Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

  • Evidenca prisotnosti:
    • odpravljena napaka pri izračunu praznikov v primeru več praznikov v enem mesecu
    • usklajen izračun količine prehrane na delu. Pogoj da zaposleni dobi prehrano na delu je 4 ure prisotnosti v dnev

 

Natisni