verzija 2017.14.005

Sociala

 • Prošnje

Pri vnosu nove prošnje se datum prejema prošnje ne izpolni več avtomatično, temveč ga je potrebno izbrati

Zdravstvo

 • Zdravstveni karton

Vnos terapije - Način (aplikacije) se lahko vnese tudi brez delilnika (storitve).

 • Poslovanje z zdravili

Zaloga zdravil: dodan stolpec Način jemanja, ki se ga lhako odstrani in ostane tako shranjeno

 • Poročila
  • Izpis Terapije po uporabniku - prikazan je še način aplikacije
  • Predajna knjiga: če vklopimo navodila oddelkom, se ta izpišejo na začetku izpisa (razen pri izbiri »po datumu«). Če imamo grupiranje po oddelku, se na začetku izpisa izpišejo navodila vezana na dom in stavbo, pri posameznih oddelkih pa tista, ki se nanašajo na ta oddelek.

Delo

 • Predajna knjiga

Če vklopimo navodila oddelkom, se ta izpišejo na začetku izpisa (razen pri izbiri »po datumu«). Če imamo grupiranje po oddelku, se na začetku izpisa izpišejo navodila vezana na dom in stavbo, pri posameznih oddelkih pa tista, ki se nanašajo na ta oddelek.

 • Navodila oddelkom

Napaka pri vnosu navodil je odstranjena.

 • Vnos storitev zdravstva

Izdaja zdravil - pri terapijah dodan stolpec Vrsta terapije.

Obračun

 • Zdravstvo

Na podlagi Okrožnice ZAE 37-17 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se navezuje na storitve beleženja zdravil, smo uredili pripravo datotek za ZZZS. 

Splošno

Pri prijavi si operater lahko vklopi bližnjice za maske in poročila. Če ima to vklopljeno, se mu v glavnem oknu prvič prikažejo vse možne maske in poročila. S klikom na kvadratek zgoraj desno v seznamu, se odpre seznam, kjer si lahko potem izberemo katere bližnjice hočemo imeti že v glavnem oknu.

Natisni