Odklepanje opominov - brisanje dogodka

V obdelavi Dnevne obdelave – Izterjava – Opominjanje, lahko pripravljamo enostavne ali pa stopenjske opomine. Ko pripravimo in nato izstavimo opomin se nam zapiše dogodek na stranki. Pri odklepanju opominov se nam do sedaj ta dogodek na stranki ni pobrisal (čeprav smo mi opomin iz preglednice brisali) in smo ročno poskrbeli za brisanje opominov iz dogodkov. Od verzije 6.30. dalje se nam bo dogodek avtomatsko pobrisal, ko bomo opomin odklenili.

Odklepanje opominov - brisanje dogodka

Natisni