Obračunane članarine sindikata

Zbirnik izpisujemo, ko želimo za posamezno organizacijo sindikata izpisati seznam zaposlenih, ki jim je bila članarina obračunana, z zneski obračunanih članarin.

Obračunane članarine sindikata – potrdimo, če želimo izpisati seznam nakazil sindikalnih članarin.

Od – do šifre sindikata –  izpis lahko omejimo le na posameznega ali skupino sindikatov. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+▼) in jo poiščemo ter označimo.

Tiskam opombe – omogoča izpis opomb vnesenih v Nastavitvah  programa.

Razvrščanje – izpis za vsakega prejemnika sindikalnih članarin lahko razvrstimo po šifrah ali po nazivih zaposlenih.

Opis liste – se izpiše v glavi zbirnika.

 

Nastavitve potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T). Na koncu izpisa seznamov po sindikatih dobimo še zbirni pregled.

 

Natisni