Prenos podatkov otrok v Stranke

Šifrant strank se avtomatično polni takrat, ko polnimo šifrant otrok, učencev, študentov, dijakov, slušateljev, oskrbovancev… Oba šifranta sta povezana na naslednji način:

Otrok – Plačnik                     Stranke – Naziv                    Stanke -Plačnik

Otrok, Učenec…                 Otroka, Učenca…      prazno

Mati, Oče, Skrbnik     Matere, Očeta, Skrbnika      prazno

Drugi                      Otrok, Učenec…                 šifra plačnika

Ne glede na to, kdo je plačnik, se Priimek in ime otroka zapišejo v polje Ime za iskanje in Skupina/razred v polje Prva gruča.

Pri isti obdelavi program tudi prenese Nazive skupin v Nazive prve gruče v Strankah.

Ažuriranje teh podatkov sprožimo v meniju Pripomočki – Prenos podatkov otrok v Stranke. Odpre se okno:

·      Izbira prenosa: lahko prenašamo Skupina in/ali Ime in priimek.

·      Način prenosa: dodajanje in popravljanje ali samo dodajanje. Prvi prenos tudi že vnesene podatke popravlja, drugi prenos pa samo dodaja manjkajoče podatke.

Natisni