Gumb Tiskaj (zapisnik)

Zapisnik o spremembi cen tiskamo tako, da najprej v preglednici Prejemi označimo izbrani zapisnik. Ob kliku na gumb  - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo zapisnik – Zapisnik o spremembi cen številka: šifra vrste prometa, številka in leto zapisnika.

Ob novi instalaciji imamo v preglednici že pripravljen en vzorec: Zapisnik o spremembi cen, na podlagi katerega si lahko sami oblikujemo željeni izpis. Delovanje je enako kot na dokumentih prejema.

Natisni