Uvoz podatkov začetnega stanja

Ob kliku na gumb  - Uvoz podatkov se odpre okno Uvoz začetnega stanja. Namenjen je uvozu začetnega stanja zalog iz besedilnih datotek ali SAOP DOS programov MK – materialno knjigovodstvo in TPD – trgovinsko poslovanje. Poleg uvoza začetnega stanja se uvozijo tudi podatki o minimalni zalogi in planskih cenah. Predhodno morajo biti v MSP urejeni vsi šifranti: artikli, skladišča,…

Natisni