Pregled nad dokumenti

Odpre se okno  z dvonivojsko preglednico, ki prikazuje lastnosti dokumentov.

Preglednica omogoča iskanje dokumentov po poljubnih lastnostih. V polju na zgornjem levem delu okna lahko oizberemo kolono oz. lastnost, po kateri želimo iskati zapise. V spustnem seznamu so navedene vse lastnosti dokumenta, s tem da so dodatne s črto ločene od splošnih.

Ko izberemo lastnost (kolono na preglednici), po kateri želimo iskati dokumente, vpišemo v naslednje polje še vrednost, ki nas zanima. Iskanje sprožimo s pritiskom na [Enter] oz. .

S pritiskom na  oz. s tipko + številčnega dela tipkovnice se nam odpre drugi nivo preglednice. Tam vidimo vse dodatne lastnosti posameznega dokumenta. Drugi nivo zapremo s tipko [Esc], s tipko - številčnega dela tipkovnice oz. s klikom kamor izven drugega nivoja na preglednico.

 

 

S klikom na gumbek  (Odpri dokument)  odpremo dokument. Isto dosežemo z dvoklikom ali [Enter] nad podatki kolone »Dokument«.

S klikom na gumbek  (Popravi zapis)  ali [Ctrl+E] lahko lastnosti dokumenta spreminjamo. Isto dosežemo z dvoklikom ali [Enter] nad podatki izven kolone »Dokument«.

S klikom na gumbek  (Briši zapis) ali [Delete] izbrišemo lastnosti dokumenta.

Samo dodajanje v preglednico ni smiselno in je zato onemogočeno.

 

Natisni