Dopolnitve obrazca 1-ZAP/M in obrazca REK-1 v primeru subvencij Zavoda za zaposlovanje za gospodarstvo

V verziji iCentra 2021.04.001 oziroma novejši smo dopolnili pripravo obrazcev 1-ZAP/M in REK-1.

Navodilo se nanaša samo za tiste uporabnike, ki zahtevate povračilo  nadomestil ter subvencijo zneska za minimalno plačo od Zavoda za zaposlovanje. Za vse, ki teh povračil ne zahtevate, je to navodilo brezpredmetno.

Dopolnitve obrazca 1-ZAP/M in obrazca REK-1 v primeru subvencij Zavoda za zaposlovanje za gospodarstvo

Natisni