Javni sektor - Vnos vrste obračuna čakanje na delo – G088 – NOVO NAVODILO Z DNE 22.4.2020

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 odstotkov od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Nov Zakon o interventnih ukrepih (ZIUZEOP), pa narekuje, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne bruto plače.Je pa na osnovi Zakona o interventnih ukrepih izločena primerjava na to, da zaposleni lahko dobi višji znesek, če je tako določeno v kolektivni pogodbi (to se v glavnem nanaša na KP za kulturne dejavnosti, ki določa 85 % nadomestila za čakanja – to za čas veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih ne velja).

 JS - Obračun čakanja na delo - NOVO NAVODILO Z DNE 22.4.2020

Natisni