Vnos nove vrste računa

Novo vrsto računa vnesemo tako, da pritisnemo na gumb za vnos zapisov. Odpre se nam okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

  • Šifro – vpišemo šifro vrste računa, na primer 1.
  • Naziv – vpišemo naziv vrste računa, na primer Račun za elektriko.
  • Plačilni nalog – določimo, ali bomo pri plačevanju tega računa izpisali Virman ali ne (Ni naloga). V primeru, da je v Nastavitvah na zavihku Povezave polje prazno, potem program na tem mestu predlaga Ni naloga.
  • Vrsta računa – izberemo, ali je ta vrsta računa Terjatev (T) ali Obveznost (O). Podatek je pomemben za prenos saldov v TPD in za obdelavo brisanje plačanih računov.
  • Pregled salda v strankah - to polje se bo potrdi (obkljuka) v primeru, ko bo želite iz šifranta Strank preko gumba Odprte postavke, pregledovati odprte račune v SPR (do sedaj je bil mogoč pregled odprtih postavk iz DK).
  • Konto – izpolnjujemo v primeru, da bomo izpisek s plačili knjižili v DK preko obdelave Plačevanje.
  • Stranka – izpolnjujemo v primeru, da bomo izpisek s plačili knjižili v DK preko obdelave Plačevanje in da to predhodno izbran konto zahteva.
  • Opombo – vpišemo svojo opombo za to vrsto računa. Podatek ni obvezen.

Natisni