Kopiraj iz prevzema

  • Ob aktiviranju te možnosti je mogoče kopirati podatke iz prevzema od dobaviteljev v naročilo kupca. Odpre se okno s preglednico prevzemi:
  • V njem izberemo želeni prevzem in iz njega se skopirajo podatki v naročilo kupca. Ob potrditvi pa nam program vpraša še po šifri naročnika v naročilu kupca. Če je v prevzemu vnesen naročnik nam predlaga le-teg

Natisni