Dobavnica RIP

Ob tej izbiri se nam odpre nastavitveno okno za izvoz podatkov:

Izberemo si lahko leto odpreme. Potem se nam prikaže iz katere knjige se bodo izvažali podatki.

Od do številke odpreme – izberemo si odpreme katere želimo izvoziti.

Od do šifre kupca – lahko izvažamo podatke samo za izbrane poslovalnice.

Od do šifre plačnika – lahko izvažamo podatke za vse poslovalnice za izbrane plačnike.

Mapa za podatke – izbere se mapa v katero se odložijo datoteke.

Ob potrditvi se na izbrano mesto formirajo datoteke z imenom D9999999.DES, pri čemer je 9999999 številka odpreme iz katere je nastala datoteka. Nastane pa toliko različnih datotek kolikor je predvidenih odprem.

Natisni