Verzija 2020.08.001 z dne 12.6.2020

 • Nastavitve programa
  • Umaknjena nastavitev cenika za RVC. Nastavitve za RVC se po novem upoštevajo enako kot se v FAKturiranju.
 • Prikaz in izračunavanje RVC je poenoteno na enak način kot na računih.
 • Odpravljene težave pri tiskanju dobavnic, ko v primeru tekstovnih vrstic ni pravilno prikazovalo nazivov in je v primeru vezi na več naročil zapisalo končnico dokumenta večkrat.
 • Izpis Pregled konsignacij
  • Dodana možnost filtriranja in prikaza glede na stanje. 
 • API: Metoda AddPurchaseOrder dopolnjena, da se upošteva Jezikovno področje pri predlaganju nazivov in opisov artikla.
 • Odpremni nalogi
  • Ob prenosu naloga v gotovinsko prodajo se izdane in odpremljene količine napolnijo iz količin za odpremo.
  • Če je dokument izdaje MSP, katera je bila narejena iz odpremnega naloga, že knjižena v knjigovodstvo, je odpremni nalog zaprt za popravljanje.
 • Pripomočki
  • Odklepanje odpremnih nalogov
   • Odpremni nalogi, ki so bili preneseni v gotovinsko prodajo in s tem davčno potrjeni, so izločeni iz izbora nalogov za odklepanje.

Natisni