Gumb "Prenos v QM"

Gumb je aktiven, če obstaja povezava modula VRP z modulom QM. Aktiviranje gumba (funkcije) odpre opcije prenosa delovnega naloga na različne vrste kontrolnih nalogov:

  • Prevzem procesa
  • Medfazna kontrola
  • Končna kontrola

Po izbiri vrste kontrolnih nalogov se izvede prenos (formiranje) delovnega naloga na kontrolni nalog modula QM. Pred tem se izvedejo določene kontrole in ustrezna obvestila (v kolikor pogoji za prenos niso izpolnjeni se pojavijo obvestila napak, drugače pa se pojavi obvestilo, da je bil kontrolni nalog formiran).

Za operaterja so posamezne opcije kreiranj kontrolnih nalogov aktivne le, če ima urejen varnostni sistem. VRP – Delovni nalogi, prenos na prevzem procesa; za aktivacijo prevzema procesa. VRP – Delovni nalogi, prenos na medfazno kontrolo; za aktivacijo medfazne kontrole.  VRP – Delovni nalogi, prenos na končno kontrolo; za aktivacijo končne kontrole.

Natisni