Verzija 2018.04.003

Osnovna sredstva in drobni inventar

Osnovna sredstva in DI - gumb Izvoz - Izvoz za UJP net

Urejen in dopolnjen izvoz podatkov za potrebe poročanja

 

Obračun plač zaposlenim

Odpravljene težave z negativnimi odtegljaji: 

  • Negativni odtegljaj se postavi na 0 in se o tem obvesti uporabnika
  • Odtegljaj z zneskom 0 se po obračunu odstrani

Natisni