Dodajanje novih prodajnih provizij

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Prodajne provizije, kamor vpišemo podatke o prodajnih provizijah.

·      Skupina prodajne provizije –  vpišemo skupino prodajne provizije za novo prodajno provizijo.

·      Skupina referenta –  vpišemo skupino referentov za novo prodajno provizijo.

·      Šifra analitike – vpišemo ali izberemo šifro analitike, za katero velja prodajna provizija.

·      Odstotek provizije – vpišemo številko med 0 in 100. Vpisani odstotek se pri vnosu računa po ustreznih kriterijih Skupine provizije, skupin referentov in analitik predlaga v vrstico računa.

Natisni