Uvoz prejetih računov

V meniju Knjige izberemo knjigo P-rač, izberemo želeno obdobje in pridemo v preglednico prejetih računov. V desnem zgornjem kotu se nahaja ikona za uvoz podatkov .  S klikom na gumb Uvoz podatkov se nam odpre spodnje okno. Poleg prejetih računov za knjigo P-RAČ, se bodo hkrati uvozi tudi računi knjige P-RAČ-P in knjige E-UVOZ.

·      Prenesi iz mape – vpišemo ime mape v kateri imamo shranjeno datoteko s podatki za knjigo prejetih računov.

·      Mapa in ime preimenovane datoteke – vpišemo mapo v katero naj se nam shranijo podatki, po opravljenem uvozu, ter ime datoteke v katero naj se uvoženi podatki preimenujejo. Namen vnosa mape in imena preimenovane datoteke je v tem, da ne bi večkrat uvažali enih in istih podatkov.

·      Datum knjiženja – vpišemo datum knjiženja.

·      Datoteka DDV.P-1 ali DDV.W-1 – v primeru, da uvažamo podatke iz aplikacij v DOS okolju izberemo datoteko DDV.P-1, če pa uvažamo podatke iz WIN aplikacij izberemo datoteko DDV.W-1.

·      Izbira za izbrano davčno obdobje ali obdobje iz fakture – če izberemo za izbrano davčno obdobje nam bo program uvozil račune v obdobje, ki smo ga izbrali pred prihodom v preglednico prejetih računov. Program bo kontroliral datum prejema računa, ki mora biti v skladu z izbranim obdobjem račune z napačnim datumom prejema bo izločil. V primeru, da izberemo davčno obdobje iz fakture, bo program pogledal datum prejema računa v datoteki in na podlagi datuma prejema se bo račun poknjižil v pravo obdobje.

Natisni